Kütüphanelerarası Ödünç Verme (ILL)  Hizmeti
Kütüphaneler arası Ödünç Verme( ILL) Harran Üniversitesi Kütüphanesi'nde bulunmayan kitapların, Türkiye'deki diğer üniversite ve araştırma kurumu kütüphanelerinden ödünç alınabilmesi amacıyla verilen bir hizmettir.
-Bu hizmetten Üniversitemiz akademik personeli ile doktora ve yüksek lisans öğrencileri yararlanabilmektedir.
-Bu hizmetten yararlanmak isteyen kullanıcılarımızın,istek formları altında Kütüphaneler arası yayın/belge (ILL) sağlama formunu (KAÖ istek) eksiksiz olarak doldurmaları yeterli olacaktır.
-İstekte bulunan kullanıcılarımızın  telefon numaralarını ve e mail adreslerini ILL Formu’nda mutlaka belirtmeleri gerekmektedir.
-Eksiksiz doldurulan KAÖ Formu'nu  Müslüm TÜRKMEN'e bizzat başvurarak yada mturkmen@harran.edu.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.
-İstekte bulunulmadan önce kaynağın koleksiyonumuzda olup olmadığı Kütüphane Katalog Tarama’ dan  kontrol edilmelidir.
-ILL işlemi tamamen istek yapılacak kütüphanenin ödünç verme politikasına göre yürütülür.
-Dergiler, danışma kaynakları, tezler, rezerve birimindeki kitaplar ve üzerinde ödünç verilmez ibaresi bulunan kitaplar için yapılan istekler geçersiz sayılır.
-ILL yoluyla Ödünç alınan kitaplar, ilgili kurum tarafından Merkez Kütüphanemize gönderilir. Kullanıcılarımız gelen kitapları kütüphanemizin ILL sorumlu personelinden (Müslüm TÜRKMEN’den) teslim alabilirler. ILL kapsamında ödenen tüm kargo ücretleri istekte bulunan kullanıcıya aittir.
-Ödünç istenen kitabın geliş süresi kitabı gönderen kuruma ve postada geçen zamana göre değişmektedir.
-İstekte bulunan kullanıcımız, telif haklarını ihlal etmeden kitabı kullanmayı ve istenen süre içinde iade etmeyi kabul etmiş sayılır.
-ILL kapsamında getirtilen kitapların istekte bulunulan kütüphaneye zamanında teslim edilmesi son derece önemlidir. Geciktirilmesi halinde ilgili kütüphane konuyu bireysel değil kurumsal olarak değerlendirmekte ve daha sonraki kitap istekleri gönderilmemektedir.
-Kullanım süresi biten kitaplar, teslim tarihinden en az üç gün önce kütüphanemize eksiksiz ve yıpratılmamış halde teslim edilmelidir.
-Kitabın zamanında iade edilmemesi veya kaybedilmesi durumunda, yayının ödünç alındığı kütüphanenin kuralları geçerlidir.
TÜBESS Tez İstek Formu
Diğer üniversitelerde yayınlanmış tezleri istemek için mturkmen@harran.edu.tr mail adresine TÜBESS Tez İstek Formu'nu doldurup göndermeniz gerekmektedir. TÜBESS ile YÖK'ten sağlanan tezler okuyucularımıza, basılı olarak verilir.Tezlerin baskısı (print) için her sayfası 10 Kuruş olarak belirlenmiştir.Bu ücretin, Harran Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'na ait TR 83 000 100 226 645 267 700 5091 nolu hesabına EFT yapılması açıklama kısmına da "T.C. Kimlik Numarası- Kütüphane Belge Sağlama Hizmeti" olarak belirtilmesi gerekmektedir. EFT Dekontuyla birlikte Kütüphanemize gelen kullanıcımız istemiş olduğu tezi basılı olarak alabilecektir.

Dergi İstek Formu

-Dergi isteklerinizi, Dergi İstek Formunu doldurarak s.beyaz@harran.edu.tr e-mail adresine iletebilirsiniz.

-İstekler, abonelik döneminde değerlendirilir ve istek sahibi bilgilendirilir.

Veri Tabanı İstek Formu
-Yeni veri tabanı istekleri abonelik döneminde değerlendirilir.
- Talep edilen yeni veri tabanına abone olunmadan önce  deneme erişimine açılır.
-Kullanıcılarımızın kullanım istatistikleri ve kullanıcılarımızın uygun görüşleri sonucunda abonelik işlemleri başlatılır.
-Kullanıcılarımız veritabanı abonelikleri için Veri Tabanı İstek Formu'nu doldurup mturkmen@harran.edu.tr adresine göndermeleri gerekmektedir.

-Yeni ve mevcut veri tabanı aboneliklerinin devamlılığı yıl sonunda yeniden gözden geçirilir.

FOTO GALERİ

İLETİŞİM

Harran Üniversitesi Rektörlüğü, El-Battani Kütüphanesi, Osmanbey Yerleşkesi,Şanlıurfa-Mardin Karayolu Üzeri 18.Km, 63300 Şanlıurfa | Telefon - Santral: +90 414 318 3483 | Faks: +90 414 318 31 94 
Mail Adresi:kutuphane@harran.edu.tr