1. Ankos
2. Aperta (TÜBİTAK Açık Arşivi)
3. Bayerische StaatsBibloothek Online Katalog
4. Berlin Devlet Üniversitesi Türkçe Yazma Eserleri 
5. David Rumsey Harita Koleksiyonu
6. DergiPark Akademik
7. Devlet Arşivler Genel Müdürlüğü
8. Doab Directory Open Acces Book (Açık Erişim Kitaplar)
9. Etkinlik-Eğitim Takvimi
10. Farabi Dijital Kütüphane (Ircica Library)
11. Genesis Kütüphanesi
12. Gertrude Bell Arşivi
13. Harman (Türkiye Akademik Arşivi)
14. Ithenticate
15. İlahiyat Makaleleri Veri Tabanı İSAM (İslam Araştırmaları Merkezi)
16. İSAM Kitap Katloğu
17. Kalkınma Bakanlığı
18. KİTS (Kütüphaneler Arası İşbirliği Takip Sistemi)
19. Koç Üniversitesi Dijital Koleksiyonu
20. Machiel Kief Fotoğraf Arşivi
21. Martin Luther Üniversitesi Kütüphanesi
22. Merkez Bankası Kütüphanesi
23. Milli Kütüphane
24. Milli Saraylar Kütüphanesi
25. Ord. Prof. Mükrimin Halil YİNANÇ Kütüphanesi
26. Osmanlı Devleti Brüksel Elçiliği (1849-1914 Dönemi) Taranmış Belgeler
27. Project Gutenberg Kütüphanesi
28. Tahir Nureddinoğlu Kerim Kütüphanesi
29. TBMM Kütüphane
30. TO-KAT (Ulusal Toplu Katalog)
31. TR Dizin Proje Tarama
32. TR Dizin Tarama (Ulakbim Ulusal Veri Tabanları)
33. Turnitin
34. Turuz Dil ve Etimoloji Kütüphanesi
35. TÜBESS (Türkye Belge Sağlama Sistemi)
36. TÜİK Kütüphanesi
37. Türk Dil Kurumu (TDK)
38. Türk Tarih Kurumu
39. Türkiye Bankalar Birliği
40. Türkiye Sanayi Kalkınma Bankası
41. Türkiye Yazma Eserler Kurumu
42. Ulakbim Belge Sağlama
43. Ulakbim Ekual
44. Ulakbim Veritabanları
45. Webinar
46. YÖK Dergi
47. YÖK Tez Merkezi

TARİH VE SAAT

VETİS VERİ TABANLARINA KAMPÜS DIŞI ERİŞİM 

FOTO GALERİ

CANLI DESTEK

Canlı Destek bölümü okuyucularımızın hizmetine girmiştir. Her türlü soru ve önerilerini sağ alt köşede bulunan Canlı Destek bölümüne yazabilirler.

KALİTE YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ

İLETİŞİM

Harran Üniversitesi Rektörlüğü, El-Battani Kütüphanesi, Osmanbey Yerleşkesi, Şanlıurfa-Mardin Karayolu Üzeri 18.Km, 63300 Haliliye/Şanlıurfa
Telefon - Santral: +90 414 318 3483 Faks: +90 414 318 31 94

E-mail: kutuphane@harran.edu.tr