Bu tam metin veri tabanı, Arap Araştırmaları, Orta Doğu Çalışmaları ve İslam Araştırmaları alanında okuyan ve çalışma yürüten öğrenciler ve araştırmacılar için birincil kaynaktır. Birçok konu disiplinini eksiksiz kapsayan Arab World Research Source, birçoğu Arapça olmak üzere yüzlerce tam metin kaynak içerir. Başlıklar hem Arapça hem de İngilizce olarak listelenir ve mevcut olduğu durumlarda özetler Arapça olarak bulunur.

İçeriğinde;
 • 240’tan fazla aktif, açık erişim olmayan Arapça tam metin dergi
 • 350’den fazla aktif, açık erişim olmayan tam metin akademik dergi de dahil olmak üzere 790’dan fazla tam metin kaynak
 • 70’e yakın ülke raporu
 • 1972'den günümüze kapsama alanı
Öne çıkan konular:
 • Sanat
 • İş ve işletme
 • Ekonomi
 • Eğitim
 • Mühendislik
 • Sağlık
 • Tarih
 • Beşeri bilimler
 • Hukuk
 • Siyaset
 • Din
 • Bilim ve teknoloji
 • Sosyoloji
Erişim için tıklayınız...


CINAHL® indeksinde en çok okunan ve kullanılan, en kaliteli dergilerin bir çoğunu tam metin olarak erişime sunan CINAHL® Complete veri tabanı; hemşirelik, ebelik, hasta bakımı, destek sağlık bilimleri ve ilgili diğer tüm alanlar için yayımlanan temel dergileri içeren, bu disiplinler için hazırlanmış dünyadaki en kapsamlı tam metin veri tabanıdır. Hemşirelik ve ilgili sağlık disiplinlerini eksiksiz şekilde kapsayan veri tabanı, Critical Care Nurse, British Journal of Nursing, Journal of Trauma Nursing, Health Expectations ve Radiologic Technology gibi en önde gelen dergilerin birçoğunu gecikmesiz ve tam metin olarak içermektedir. Tam metin arşiv kapsamı 1937’ye yıllara kadar uzanan CINAHL Complete, sunduğu hemşirelik, hasta bakımı ve benzer sağlık literatürü ile bu alanlara yönelik bölümleri bulunan üniversiteler için en temel kaynaktır.

İçeriğinde;

 • CINAHL veri tabanında indekslenen 600'den fazla aktif, açık erişim olmayan dergi için tam metin erişim
 • CINAHL indeksinin tamamını içeren 5.600+ dergi indeksi
 • 7.6 milyonun üzerinde kayıt
 • 1.500’ün üzerinde akademik dergi için taranabilir atıf kaydı
 • Yazarların bağlı olduğu kurumlar/kuruluşlar
 • 1937’ye kadar uzanan tam metin arşivi 

Öne çıkan konular:
• 50’den fazla hemşirelik uzmanlığı
• Alternatif tıp
• Genel sağlık ve tıp
• Beslenme
• Dil ve konuşma patolojisi ve daha birçoğu
 
Veri tabanı ile sağlanan ek kaynaklar:
• Sürekli eğitim modülleri
• Araştırma araçları
• Uygulama standartları
• Kanıta dayalı bakım dokümanları
• Hastalıklar için hızlı dersler
Erişim için tıklayınız...