Untitled Document

HARRAN ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE KULLANIM KURALLARI

Üye Olma

     Üniversite mensupları ve dışarıdan gelen araştırmacılar, kimlik göstererek kütüphanelerden yararlanabilirler. Üniversitelerarası işbirliğinin gereği olarak kütüphaneler, diğer üniversitelerin öğretim elemanları ve öğrencilerinin yararlanmasına açıktır. Fakat dışarıdan gelen araştırmacılar ve diğer üniversitelerin öğretim elemanları, kütüphanelerimizdeki materyali ancak kendi kütüphaneleri aracılığıyla ödünç alabilirler.

Kütüphaneden Yararlanma Şartları
1- Kullanıcı ödünç aldığı materyali iyi kullanmakla ve belirtilen iade tarihinde geri vermekle yükümlüdür.
2- Kullanıcılar, ödünç aldıkları materyalleri ödünç verme süreleri sonunda iade etmedikçe yeni materyal ödünç alamazlar.
3- Başka bir kullanıcıda bulunan materyal rezerve ettirilebilir. Rezerve edilen materyal 7 gün içinde alınmazsa rezerve işlemi iptal edilir.
4- Geri dönen kitapların süresi, başka istekli yok ise öğretim elemanları için 20 gün, öğrenciler ve idari personel için 15 gün süre ile 1 kez uzatabilirler.
Kütüphane Hesabım linkinden üye kodu ve şifre ile uzatma ve ayırtma işlemlerini kampus içinden veya kampus dışından,kütüphaneye uğramadan,kendiniz gerçekleştirebilirsiniz.
5- Daire Başkanlığı, gerektiğinde ödünç verme süresi dolmadan materyali geri isteyebilir.
6- Üniversitelerarası işbirliğinin gereği olarak kütüphaneler, diğer üniversitelerin öğretim elemanları ve öğrencilerinin yararlanmasına açıktır. Fakat dışarıdan gelen araştırmacılar ve diğer üniversitelerin öğretim elemanları, kütüphanelerimizdeki materyali ancak kendi kütüphaneleri aracılığıyla ödünç alabilirler.
7- Danışma Kaynakları (Sözlükler, Ansiklopediler, Elkitapları, v.b.), Tezler, Süreli Yayınlar Başvuru kaynakları (Abstract, Index, Sözlük, Ansiklopedi, v.b.), görsel- işitsel araçlar, müzik notaları, rezerve kitaplar, atlas ve haritalar, koleksiyon parçaları, sanatsal materyaller, yazma ve nadir basma eserleri dışındaki tüm materyaller belirlenen kurallar çerçevesinde ödünç alınabilir.
8- Başkasına ait kimlik kartı ile ödünç materyal alınmaz.
 
Akademik Personel

20 gün5 Kitap Ödünç Alabilir

Öğrenciler ve İdari Personel
15 gün3 Kitap Ödünç Alabilir


Gününde İade Edilmeyen Kitap ve Diğer Materyal

Gününde iade edilmeyen kütüphane materyalinden her geçen gün için para cezası alınır. Para cezasını ödemeyenlere ödünç materyal verilmez. Üniversite mensuplarına uygulanan materyal kaybetme veya gecikme cezası ödenmediği takdirde aylıklarından kesilir.
 
Ceza Miktarı

Her Gün İçin15 KR


Ödünç Alınan Kitap ve Materyalin Yıpratılması veya Kaybı

1- Kullanıcıdan kaybettiği kaynağı, niteliği aynı olmak kaydıyla, kendisinin sağlaması istenir.
2- Bunun mümkün olmadığının belgelenmesi halinde; materyalin Değer Takdir Komisyonunca belirlenen değeri ödettirilir. Ayrıca şayet gecikme varsa tahakkuk eden gecikme cezası alınır.


Kütüphaneden İlişik Kesme

Üniversiteden ayrılmak isteyen veya yurt dışına çıkmak durumunda olan öğretim elemanı, idari personel ve öğrencilerin kurumdan ayrılmadan önce kütüphanelerle ilişiklerinin olmadığına dair belge almaları gerekir. Her eğitim-öğretim yarıyılı kayıt dönemi öncesi Merkez Kütüphane, ödünç alınan materyali süresi içinde iade etmeyen öğrencilerin listesini Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına ve ilgili birimlere gönderir. Merkez Kütüphaneye karşı yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencilere yatay geçiş ve ilişik kesme belgeleri birimlerince verilmez.


Kütüphane Binalarının Düzeni

1- Kütüphane binası içerisinde sigara içilemez; yiyecek ve içecekle Kütüphaneye girilemez.
2- Kütüphane binası içerisinde cep telefonları kapalı tutulmalıdır.
3- Kullanıcılar kendi eşyalarından sorumludur. Kaybolan ya da çalınan eşyalardan Kütüphane Yönetimi sorumlu değildir.
4- Kütüphane kurallarının ihlâl edilmesi durumunda kullanıcılar, kütüphane görevlilerinin uyarılarına uymakla yükümlüdür.
5- Kütüphane binası içerisinde yüksek sesle konuşulamaz ve grup çalışması yapılamaz.
6- Kütüphanedeki bilgisayarlar sadece eğitim ve araştırmaya yönelik amaçlar için kullanılabilir.
7- Kütüphane materyallerine ve eşyalarına (bilgisayar, masa, sandalye, vb.) herhangi bir şekilde zarar veren kullanıcılara cezai yaptırım uygulanır.
8- Kütüphaneyi kullanan kişiler kütüphane kurallarına uymayı kabul eder.


Elektronik Yayınlardan Yararlanma

Harran Üniversitesi mensupları, kendilerine sağlanan IP kodları ile, üniversite kütüphanesinin abone olduğu elektronik yayınlara üniversite içinden ve dışından erişebilirler. Bu kullanım sırasında üretici firma ile kütüphane arasında yapılan lisans anlaşmasına uyulması zorunludur. Bu kurallara uymayan kullanıcıların sisteme erişimleri kısıtlanır.


Kampus Dışından Elektronik Kaynaklara Erişim

Harran Net dışında Üniversitemizin abone olduğu elektronik kaynaklara erişim için Merkez Kütüphaneden kullanıcı adı ve şifre almaları gerekmektedir. Kampus Dışı Erişimi Linkinde bulunan formu doldurarak kampus dışından elektronik kaynaklara erişebilirsiniz.


Katalog Tarama Nasıl Yapılır

Kütüphane koleksiyonunu elektronik ortamda tarayıp, aradığımız materyalin Kütüphane içindeki yerini bildiren sistemdir.Katalog Taramayı aşağıda belirtilen yolu takip ederek gerçekleştirebilirsiniz.
1- http://www.harran.edu.tr
2- KÜTÜPHANE
3- MERKEZ KÜTÜPHANE
http://library.harran.edu.tr/
4- KATALOG TARAMA
5- KATALOG

ARADIĞIMIZ KONUYU, YAYIN ADINI, KİTAP ADINI VEYA YAZAR ADINI(HERHANGİ BİRİ YETERLİDİR) ARAMA KUTUSUNA YAZMAMIZ YETERLİDİR.ÇIKAN SONUÇ ARADIĞINIZ BİLGİYE ULAŞMANIZI SAĞLAR.